Mẫu văn bản ký thỏa thuận đặt cọc mua căn hộ Vinhomes Gardenia

Written by vinhomesgardenia

logo Vinhomes Gardenia
Logo dự án Vinhomes Gardenia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——
THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
(V/v: Đảm bảo ký kết Hợp đồng Mua Bán Căn hộ số……../……/H MBCH)

Hôm nay, ngày ………. tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:
I. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104179545 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2009.
Địa chỉ : Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04.66644888
Email: bds@vinhomes.vn
Mã số thuế : 0104179545
Tài khoản : 138.227.573.86886 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Hội sở chính
Đại diện : Bà Trần Thị Minh Thúy
Chức vụ: Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
(Theo Giấy ủy quyền số: 01/2016/GUQ-TGĐ-SAI DONG JSC của bà Trần Hoài AnTổng giám đốc ký ngày 01/04/2016).

II. BÊN ĐẶT CỌC: Ông (bà): …..
Số CMND (hộ chiếu) số: …..cấp ngày: ….tại …..
Hộ khẩu thường trú: …..
Địa chỉ liên hệ: …..
Điện thoại: ….
Email: ……
Các Bên tự nguyện và thống nhất ký kết thỏa thuận đặt cọc này (sau đây gọi là “Thỏa Thuận”) để đảm bảo việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ số ……/……/HĐMBCH (“Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ”) tại Dự án “Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội” (Dự án Vinhomes Gardenia hoặc một tên gọi khác theo quyết định của Chủ đầu tư hoặc Cơ quan Nhà nước tùy từng thời điểm) (“Dự Án“)với các nội dung sau đây:
1. Đối tượng mua bán và Giá Bán Căn Hộ
1.1 Đối tượng mua bán:
Loại Căn Hộ : Căn hộ chung cư
Căn Hộ số : ….
Tòa Nhà : …. 2
Tầng : …..
Địa chỉ Dự Án : Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ : ….. m 2
Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ: ….. m 2
Trong đó:
– Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ: là căn cứ để tính tiền Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 1.2 của Thỏa Thuận này và là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy, được ghi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Bên Đặt Cọc phù hợp với quy định của pháp luật.
– Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ: là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ.
1.2 Giá Bán Căn Hộ là: ……….đồng.
(Bằng chữ: ……)
Giá Bán Căn Hộ kể trên đã bao gồm: giá trị quyền sử dụng đất, thuế GTGT (Thuế GTGT có thể thay đổi do giá trị quyền sử dụng đất phải nộp thay đổi theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền), kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư 2%.
1.3 Tiến độ thanh toán Giá Bán Căn Hộ:
Tiến độ thanh toán Giá Bán Căn Hộ:
Giá Bán Căn Hộ (bao gồm giá tr quyền s d ng đất, thu GTGT và kinh ph b o tr phần s hữu chung nhà chung c 2 được thanh toán theo tiến độ sau:
– Đợt 1: Thanh toán 15 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT ngay khi ký k t Hợp Đồng Mua Bán.
– Đợt 2: Thanh toán 15 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
– Đợt 3: Thanh toán 10 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT chậm nhất vào ngày 30/08/2016;
– Đợt 4: Thanh toán 5 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT chậm nhất vào ngày 30/10/2016
– Đợt 5: Thanh toán 5 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT chậm nhất vào ngày 30/12/2016
– Đợt 6: Thanh toán 5 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT chậm nhất vào ngày 31/03/2017
– Đợt 7: Thanh toán 5 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT chậm nhất vào ngày 28/04/2017
– Đợt 8: Thanh toán 10 Giá Bán Nhà Ở và thu GTGT chậm nhất vào ngày 30/06/2017
– Đợt 9: Thanh toán 25 Giá Bán Nhà Ở và toàn bộ thu GTGT còn lại của Giá Bán Nhà Ở và kinh ph b o tr phần s hữu chung nhà chung c theo Thông báo bàn giao Nhà Ở của Bên Bán (dự ki n tháng 11/2017
– Đợt 10: Thanh toán 5 Giá Bán Nhà Ở theo thông báo của Bên Bán khi Nhà Ở đ ợc cấp Giấy chứng nhận quyền s d ng đất, quyền s hữu nhà và tài s n khác gắn liền với đất.
2. Số tiền đặt cọc  
2.1. Số tiền đặt cọc là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn (“Tiền Đặt Cọc”) tại thời điểm ký Thỏa thuận này
2.2. Việc đặt cọc có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Nhận Đặt Cọc như quy định tại phần giới thiệu và được coi là hoàn tất khi:
(i) Có phiếu thu tiền đặt cọc do Bên Nhận Đặt Cọc xác nhận hoặc Giấy nộp tiền mặt vào tài khoản của Bên Nhận Đặt Cọc có xác nhận của ngân hàng; hoặc
(ii) Bên Đặt Cọc thanh toán qua chuyển khoản cho Bên Nhận Đặt Cọc và Bên Nhận Đặt Cọc đã nhận được tiền thể hiện qua các chứng từ chuyển tiền của Bên Đặt Cọc và báo có tài khoản của Bên Nhận Đặt Cọc.
3. Mục đích đặt cọc
Việc đặt cọc được thực hiện với mục đích bảo đảm nghĩa vụ của Bên Đặt Cọc về việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo các thông tin đã nêu tại Mục 1 và Mục 2 Thỏa Thuận này với Bên Nhận Đặt Cọc, theo đó, Bên Đặt Cọc có trách nhiệm thực hiện việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với Bên Nhận Đặt Cọc trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày ký kết Thỏa Thuận này (“Thời Hạn”).
Bên Đặt Cọc cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chính sách bán hàng của Bên Nhận Đặt Cọc tại thời điểm ký kết Thỏa Thuận Đặt Cọc này c ng như toàn bộ nội dung Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ do Bên Nhận Đặt Cọc cung cấp.
Trong Thời Hạn, Bên Nhận Đặt Cọc cam kết sẽ không bán Căn Hộ cho bất k bên thứ ba nào khác.
4. Xử lý tiền đặt cọc
4.1 Trường hợp Bên Đặt Cọc thực hiện việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo đúng Thỏa Thuận này thì Tiền Đặt Cọc theo Thỏa Thuận này (sau khi khấu trừ các khoản mà Bên Đặt Cọc có trách nhiệm thanh toán cho Bên Nhận Đặt Cọc liên quan đến Thỏa Thuận này (nếu có)) sẽ được Bên Nhận Đặt Cọc khấu trừ vào lần thanh toán đầu tiên theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
4.2 Trường hợp hết Thời Hạn mà Bên Đặt Cọc không ký kết và hoặc không hoàn thành việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, thì Bên Nhận Đặt Cọc có toàn quyền:
(i) Giữ lại và sở hữu toàn bộ Tiền Đặt Cọc; và
(ii) Bán Căn Hộ cho bên thứ ba bất k nào.
4.3 Bên Đặt Cọc cam kết không có bất k tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại gì về việc xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Mục 4 này.
5. Các thỏa thuận khác
Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày ký Thỏa Thuận này, Bên Đặt Cọc có thể chuyển nhượng quyền mua Căn Hộ theo Thỏa Thuận này cho một bên thứ ba bằng một văn bản đề nghị (theo mẫu Thỏa Thuận đính kèm) gửi Bên Nhận Đặt Cọc kèm theo bản gốc Thỏa Thuận này và được Bên Nhận Đặt Cọc xác nhận với điều kiện tại thời điểm chuyển nhượng Bên Đặt Cọc đã đóng đủ Tiền Đặt Cọc và các khoản khác mà Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên Nhận Đặt Cọc (nếu có) như quy định tại Điều 2.1 của Thỏa Thuận này. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua Căn Hộ có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên Đặt Cọc theo nội dung Thỏa Thuận này.
6. Hiệu lực của Thỏa Thuận 
6.1 Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây (tùy thời điểm sự kiện nào đến trước):
(i) Các Bên đã ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và Bên Đặt Cọc đã thanh toán đủ đợt thanh toán đầu tiên theo quy định của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ; hoặc
(ii) Bên Đặt Cọc không thực hiện việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo Thời Hạn đã cam kết quy định tại Điều 3 Thỏa Thuận này.
6.2 Thỏa Thuận này được lập thành 03 (ba) bản và có giá trị như nhau. Bên Nhận Đặt Cọc giữ 02 (hai) bản, Bên Đặt Cọc giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện.

                    BÊN ĐẶT CỌC                                                ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

Bài viết liên quan