Chính sách cao tầng hiệu lực từ ngày 24/10/2016

Written by vinhomesgardenia

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA A3 DỰ ÁN VINHOMES GARDENIA
—– Hiệu lực từ ngày 24/10/2016 —–
Logo Vinhomes Gardenia Hàm Nghi

1. Thời gian áp dụng: từ ngày 24/10/2016 và thay thế Chính sách bán hàng hiệu lực 26/09/2016.
2. Dành cho: KH mua Căn hộ tòa A3 (sau đây gọi tắt là “CH”) tại Dự án Vinhomes Gardenia
3. Chương trình quà tặng: Khách hàng (sau đây gọi tắt là “KH”) nhận được các Quà tặng từ Chủ đầu tư như sau:
– Miễn phí Dịch vụ Quản lý 03 năm: KH mua CH được tặng Gói Dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn Vinhomes trong 03 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 04 trở đi mức phí theo thông báo của Ban quản lý
– Gói Voucher Vinschool: KH được tặng voucher Vinschool trị giá 50 triệu đồng tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán “HĐMB”. Nếu KH không có nhu cầu nhận voucher Vinschool, KH sẽ được khấu trừ 45 triệu vào giá bán CH (không bao gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB.
KH cần xác nhận và đăng ký về việc nhận hoặc không nhận voucher Vinschool tại thời điểm ký Thỏa thuận đặt cọc. Sau thời điểm này KH sẽ không được thay đổi nội dung đã đăng ký.
– Phiếu mua hàng Vinmart: Chủ đầu tư tặng KH phiếu mua hàng Vinmart trị giá 3 triệu đồng. KH được nhận Phiếu mua hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB. KH không nhận Phiếu mua hàng sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.
(*): Phương thức và điều kiện sử dụng quà tặng được thực hiện theo quy định của Bên bán hoặc Bên cung cấp dịch vụ
4. Chương trình Chiết khấu mua 02 căn tòa A3 
KH và người thân mua từ 2 CH trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi CH được chiết khấu 1% vào giá bán CH (không bao gồm VAT).
(Người thân của KH thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau).
5. Tiến độ thanh toán

TIẾN ĐỘ
TỶ LỆ THANH TOÁN
(Giá bán CH) 
THỜI HẠN
 TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
 Đặt cọc  100.000.000 đồng/căn  Ngay khi ký Thỏa thuận đặt cọc “TTĐC”
 Ngày ghi trên TTĐC được xác định là ngày KH đóng đủ 100.000.000 đồng/ căn
 KÝ HĐMB 
 Thanh toán lần 1  15% Giá bán CH (bao gồm VAT).
 Toàn bộ số tiền đặt cọc trước khi
 ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này
 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 2   30 % Giá bán CH (bao gồm VAT)   Ngày 20/12/2016 
 Thanh toán lần 3  10% Giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/02/2017
 Thanh toán lần 4  10% Giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/04/2017 
 Thanh toán lần 5  5% Giá bán CH (bao gồm VAT)   Ngày 20/06/2017
 Thanh toán lần 6  25% Giá bán CH (bao gồm VAT)
 + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán CH còn lại
 Khi nhận bàn giao CH theo Thông báo
 bàn giao từ Chủ đầu tư, dự kiến tháng 12/2017 
 Thanh toán lần 7  5% giá bán CH (không bao gồm VAT)   Khi Chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 và tài sản khác gắn liền với đất

6. Thủ tục thực hiện

 THỦ TỤC  THỜI HẠN
 Ký TTĐC   Tại thời điểm Đặt cọc: 100.000.000 đồng/căn
 Ký HĐMB  Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC

7. Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư
Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho KH tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau:
a. Chính sách hỗ trợ

 CHÍNH SÁCH  CHI TIẾT
 Tỷ lệ Giá trị CH được Hỗ trợ lãi suất “HTLS”  Lên tới 70% giá trị CH (bao gồm VAT)
 Thời hạn vay vốn   Lên tới 25 năm kể từ ngày giải ngân 
 Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)  – 0%/tháng trong thời gian HTLS
 – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 Thời gian HTLS  Kể từ ngày giải ngân của Khoản vay tới ngày 31/03/2018 
 Ân hạn trả nợ gốc  KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS)  Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng 

(*): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.
Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.
b. Chiết khấu không vay: KH không tham gia CT HTLS được chiết khấu 7% giá bán CH (không bao gồm VAT) sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá (nếu có).
c. NH giải ngân theo tiến độ thanh toán như sau

 Tiến độ thanh toán   Tỷ lệ thanh toán
 KH  Ngân hàng
 TRƯỚC KÝ HĐMB 
 Đặt cọc  100.000.000 đồng/ căn  Ngày ghi trên TTĐC được xác định là ngày
 KH đóng đủ 100.000.000 đồng/căn
 KÝ HĐMB
 Lần 1 – Ký HĐMB 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC  15% giá bán CH (bao gồm VAT). Đã bao gồm tiền đặt cọc ở trên
 Lần 2
 Ngày 20/12/2016
 30% giá bán CH (bao gồm VAT)
 Lần 3
 Ngày 20/02/2016
 10% giá bán CH (bao gồm VAT)
 Lần 4
 Ngày 20/04/2017
 10% giá bán CH (bao gồm VAT)
 Lần 5
 Ngày 20/6/2017
 5% giá bán CH (bao gồm VAT) 
 Lần 6
 Dự kiến tháng 11/2017 
 10% Giá bán CH (bao gồm VAT + 100%
 KPBT + VAT của 5% giá bán CH còn lại
 15% giá bán CH (bao gồm VAT) 
 Lần 7
 Khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử
 dụng đất và quyền sở hữu nhà
 ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
 5% giá bán CH (không bao gồm VAT) 

8. Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn
– KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% Giá bán CH (bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán CH còn lại + 100% KPBT bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng Lãi suất chiết khấu 10%/ năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn . Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT)
– KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng Lãi suất chiết khấu 9%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT)
– Ngân hàng giải ngân trước hạn từng phần, KH được hưởng lãi suất chiết khấu 3%/ năm trên Khoản tiền giải ngân trước hạn và số ngày giải ngân trước hạn.
9. Chính sách bàn giao thô với căn hộ Duplex
– Chủ đầu tư bàn giao thô với căn hộ Duplex và KH phải cam kết hoàn thiện xong CH trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao CH.
– KH được giảm trừ 4.000.000 đồng/m2 thông thủy vào giá bán CH (không bao gồm VAT).

Bài viết liên quan