Chính sách thấp tầng hiệu lực từ ngày 19/10/2016

Written by vinhomesgardenia

ÁP DỤNG DÀNH CHO NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI DỰ ÁN VINHOMES GARDENIA
———– Hiệu lực từ ngày 19/10/2016 ———–
Logo Vinhomes Gardenia

1.Thời gian áp dụng: từ ngày 19/10/2016 và thay thế Chính sách bán hàng hiệu lực ngày 27/09/2016
2.Dành cho: Khách hàng mua Nhà ở thấp tầng (bao gồm Biệt thự, Nhà phố, Nhà liền kề) ( sau đây gọi chung là “Nhà thấp tầng”) tại dự án Vinhomes Gardenia
3.Điều kiện áp dụng: Chính sách này chỉ áp dụng đối với các Khách hàng đóng đủ 500 triệu đồng và ký Hợp đồng vay “HĐV”/Thỏa thuận đăt cọc “TTĐC” kể từ ngày 19/10/2016.
4.Tiến độ thanh toán

 TIẾN ĐỘ  TỶ LỆ THANH TOÁN
 Tính trên giá bán Nhà Thấp tầng đã
 gồm VAT
 THỜI HẠN
 TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
 Lần 1  500.000.000 đồng/căn  Ngay khi ký TTĐC, Ngày ghi trên
 TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 500 triệu đồng
 KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1  15% Giá bán Nhà (có VAT), Toàn bộ
 số tiền đã thanh toán trước khi ký
 HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này
 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 2  15% Giá bán Nhà (có VAT)  Ngày 20/12/2016
 Thanh toán lần 3  20% Giá bán Nhà (có VAT)  Ngày 20/01/2016
 Thanh toán lần 4  20% Giá bán Nhà (có VAT)  Ngày 20/02/2016
 Thanh toán lần 5  25% Giá bán Nhà (có VAT) và phần
 VAT của 5% Giá bán Nhà còn lại
 Khi nhận bàn giao nhà theo Thông báo
 của Chủ đầu tư, dự kiến Quý I/2017 (*)
 Thanh toán lần 6  5% Giá bán Nhà (không gồm VAT)  Khi Chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận
 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 và tài sản khác gắn liền với đất

(*) Lưu ý: Trong trường hợp KH có nhu cầu nhận nhà sớm và Nhà đã đủ điều kiện bàn giao, KH cần thanh toán đủ 95% giá bán (đã gồm VAT) + VAT của 5% giá bán còn lại tại thời điểm nhận bàn giao Nhà.
5.Chương trình ưu đãi của Chủ đầu tư dành cho các căn theo Phụ lục 01
a.Chương trình hỗ trợ lãi suất
Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho Khách hàng tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định như sau:

 CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
 Tỷ lệ Giá trị Nhà thấp tầng
 được vay vốn HTLS
 Lên tới 70% giá bán Nhà thấp tầng (có VAT)
 Thời hạn vay vốn  Lên tới 25 năm
 Lãi suất vay vốn
(trong và sau HTLS)
 – 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ
 – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 Thời gian HTLS  Lên tới 24 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không quá 30/11/2018
 Ân hạn trả nợ gốc  KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 Phí trả nợ trước hạn
(trong và sau khi HTLS)
 Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian được HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn theo quy định của Ngân hàn

(*):Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTT”) với mức tối đa bằng lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTT vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.
Lưu ý: Khách hàng có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

b.Miễn phí dịch vụ quản lý 10 năm: Áp dụng cho các căn ký TTĐC trước ngày 20/11/2016
KH mua Nhà thấp tầng được tặng Gói Dịch vụ quản lý 10 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 11 trở đi, KH tự thanh toán mức phí Dịch vụ quản lý theo thông báo của Công ty quản lý. KH không nhận quà tặng sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.
6.Chương trình ưu đãi của Chủ đầu tư dành cho các căn theo Phụ lục 02
a.Chương trình hỗ trợ lãi suất
Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho Khách hàng tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định như sau:

 CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
 Tỷ lệ Giá trị Nhà thấp tầng
 được vay vốn HTLS
 Lên tới 70% giá bán Nhà thấp tầng (có VAT)
 Thời hạn vay vốn  Lên tới 25 năm
 Lãi suất vay vốn
(trong và sau HTLS)
 – 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ
 – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 Thời gian HTLS  Lên tới 18 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không quá 31/05/2018
 Ân hạn trả nợ gốc  KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 Phí trả nợ trước hạn
(trong và sau khi HTLS)
 Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian được HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn theo quy định của Ngân hàn

(*):Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTT”) với mức tối đa bằng lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTT vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.
Lưu ý: Khách hàng có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

b.Chương trình hỗ trợ tiền thuê: Áp dụng cho 25 căn đầu tiên ký TTĐC trước ngày 20/11/2016
– KH được nhận Gói hỗ trợ tiền thuê với lãi suất 5%/năm trong vòng 24 tháng trên Giá bán chưa VAT kể từ ngày hoàn thiện Nhà thấp tầng.
– KH được hỗ trợ tiền thuê 3 tháng/lần vào cuối mỗi đợt, KH cần hoàn thiện Nhà thấp tầng và gửi lại ảnh chụp thể hiện Nhà đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng trước khi được nhận Gói hỗ trợ tiền thuê.
7.Tiến độ thanh toán với Khách hàng tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất

 Tiến độ thanh toán  Tỷ lệ thanh toán
 Khách hàng  Ngân hàng
 TRƯỚC KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1
 Ký TTĐC
 500.000.000 đồng/căn
 KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1
 Ký HĐMB
 Trong vòng 10 ngày kể
 từ ngày ký TTĐC
 15% giá bán  Nhà (đã gồm
 VAT)
 Thanh toán lần 2
 20/10/2016
 15% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 3
 20/11/2016
 20% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 4
 20/12/2016
 20% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 5 –
 Nhận bàn giao Nhà
 Dự kiến Quý I/2017
 10% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 và VAT của 5% giá bán Nhà còn lại
 15% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 6
 Khi nhận Giấy chứng nhận
 quyền sử dụng đất và 
 quyền sở hữu nhà ở và
 tài sản khác gắn liền với đất
 5% giá bán Nhà (không gồm VAT)

8.Chương trình thanh toán sớm:
– KH có nhu cầu Thanh toán sớm 95% giá bán Nhà và VAT của 5% giá bán Nhà bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 10%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này được giảm trừ vào giá bán Nhà (đã gồm VAT).
– KH thanh toán trước hạn từng phần được hưởng Lãi suất chiết khấu 9%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn . Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán Nhà (đã gồm VAT).
– Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
– KH thanh toán trước hạn 70% giá bán Nhà bằng vốn vay ngân hàng giải ngân, KH được hưởng lãi suất chiết khấu 3%/năm trên Khoản tiền giải ngân trước hạn và số ngày giải ngân trước hạn.

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CÁC CĂN ĐƯỢC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
HỖ TRỢ LÃI SUẤT LÊN TỚI 24 THÁNG VÀ MIỄN PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ 10 NĂM
STT Mã căn
1 B6-11
2 B6-12A
3 B8-02
4 B8-05A
5 B8-05
6 B8-06
7 B8-09
8 B8-10
9 B8-11
10 B8-12
11 B10-12A
PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CÁC CĂN ĐƯỢC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
HỖ TRỢ LÃI SUẤT LÊN TỚI 18 THÁNG VÀ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

 Danh sách các lô từ B11 đến B18 còn lại hàng chủ đầu tư.

Bài viết liên quan