Written by vinhomesgardenia

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO NHÀ Ở THẤP TẦNG
TẠI DỰ ÁN VINHOMES GARDENIA
—– Hiệu lực từ ngày 15/12/2016 —–
Vinhomes Gardenia

1. Thời gian áp dụng: từ ngày 15/12/2016 và thay thế Chính sách bán hàng hiệu lực ngày 19/10/2016.
2. Dành cho: Khách hàng mua Nhà ở thấp tầng (bao gồm Biệt thự, Nhà phố, Nhà liền kề) (sau đây gọi chung là”Nhà thấp tầng”) tại Dự án Vinhomes Gardenia
3. Điều kiện áp dụng: Chính sách này chỉ áp dụng đối với các Khách hàng đóng đủ 500 triệu đồng và ký Thỏa thuận đặt cọc “TTĐC” kể từ ngày 15/12/2016.

4.Tiến độ thanh toán khu thấp tầng Vinhomes Gardenia:
 TIẾN ĐỘ
 TỶ LỆ THANH TOÁN
 Tính trên giá bán Nhà Thấp tầng đã 
 gồm VAT
 THỜI HẠN
 TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
 Lần 1  500.000.000 đồng/căn   Ngay khi ký TTĐC. Ngày ghi
 trên TTĐC và được xác định là ngày
 KH đóng đủ 500 triệu đồng
 KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1   15% Giá bán Nhà (đã gồm VAT). Toàn
 bộ số tiền đã thanh toán trước khi ký
 HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này
 Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày
 kể từ ngày ký TTĐC. 
 Thanh toán lần 2  15% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)   Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 3   20% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)   Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 4  20% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)  Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 5  25% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 và phần VAT của 5% Giá bán Nhà còn lại
 Khi nhận bàn giao nhà theo Thông báo
 của Chủ đầu tư, dự kiến Tháng 4 /2017 (*)
 Thanh toán lần 6   5% Giá bán Nhà (không gồm VAT)  Khi Chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận
 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
 ở và tài sản khác gắn liền với đất

(*) Lưu ý: Trong trường hợp KH có nhu cầu nhận nhà sớm và Nhà đã đủ điều kiện bàn giao, KH cần thanh toán đủ 95% giá bán (đã gồm VAT) + VAT của 5% giá bán còn lại tại thời điểm nhận bàn giao Nhà
5. Chương trình ưu đãi của Chủ đầu tư
a. Chương trình hỗ trợ lãi suất

Chủ đầu tư triển khai Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho Khách hàng tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định như sau:
 CHÍNH SÁCH   CHI TIẾT
 Tỷ lệ Giá trị Nhà thấp
 tầng được vay vốn Hỗ trợ lãi suất “HTLS”
 Lên tới 70% giá bán Nhà thấp tầng (đã gồm VAT) 
 Thời hạn vay vốn  Lên tới 25 năm
 Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)  – 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ
 – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 Thời gian HTLS  Lên tới 24 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không quá 31/12/2018
 Ân hạn trả nợ gốc  KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS)   Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng 

(*): Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng
Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.
b. Miễn phí dịch vụ quản lý 10 năm: Áp dụng cho các căn ký TTĐC trước ngày 31/12/2016 KH mua Nhà thấp tầng được tặng Gói Dịch vụ quản lý 10 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 11 trở đi, KH tự thanh toán mức phí Dịch vụ quản lý theo thông báo của Công ty quản lý. KH không nhận quà tặng sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.
c. Chương trình “Cùng bạn vàng, nhận nhà sang”: Áp dụng cho các căn ký TTĐC trước ngày 31/12/2016
KH đã mua Nhà thấp tầng tại dự án Vinhomes Gardenia mua thêm hoặc giới thiệu KH mới mua: Mỗi KH sẽ được tặng 03 cây vàng trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB. KH không nhận quà tặng sẽ không được quy đổi ra tiền mặt

6. Tiến độ thanh toán với Khách hàng tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất
 Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán
 Khách hàng  Ngân hàng 
 TRƯỚC KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1-Ký TTĐC  500.000.000 đồng/ căn
 KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1 –Ký HĐMB
 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 15% giá bán Nhà (đã gồm VAT).
 Toàn bộ số tiền thanh toán trước khi ký
 HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này.
 Thanh toán lần 2
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 15% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 3
 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTĐC 
 20% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 4
 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký TTĐC 
 20% giá bán Nhà (đã gồm VAT) 
 Thanh toán lần 5
 – Nhận bàn giao
 Nhà Dự kiến Tháng 4/2017
 10% giá bán Nhà (đã gồm VAT) và VAT
 của 5% giá bán Nhà còn lại
 15% giá bán Nhà (đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 6
 Khi nhận Giấy chứng nhận
 quyền sử dụng đất và quyền
 sở hữu nhà ở và tài sản khác
 gắn liền với đất.
 5% giá bán Nhà (không gồm VAT) 

7. Chương trình thanh toán sớm:
– KH có nhu cầu Thanh toán sớm 95% giá bán Nhà và VAT của 5% giá bán Nhà bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 10%/ năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn . Khoản tiền này được giảm trừ vào giá bán Nhà (đã gồm VAT).
– KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng Lãi suất chiết khấu 9%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán Nhà (đã gồm VAT).
– Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước
– KH thanh toán trước hạn 70% giá bán Nhà bằng vốn vay ngân hàng giải ngân, KH được hưởng lãi suất chiết khấu 3%/ năm trên Khoản tiền giải ngân trước hạn và số ngày giải ngân trước hạn

Bài viết liên quan