Written by vinhomesgardenia

DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA A1, A2, A3 DỰ ÁN VINHOMES GARDENIA
—– Hiệu lực từ ngày 01/05/2017 ——
Chính sách Vinhomes Gardenia

I. CHÍNH SÁCH CHUNG
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/05/2017 cho đến khi có chính sách mới thay thế
2. Dành cho: KH mua Căn hộ tòa A1, A2, A3 (sau đây gọi tắt là “CH”) tại Dự án Vinhomes Gardenia.
3. Chương trình Chiết khấu mua 02 căn:
KH và người thân mua từ 2 CH trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi CH được chiết khấu 1% vào giá bán CH (không bao gồm VAT).
Áp dụng cho 30 căn đầu tiên ký Thỏa thuận đặt cọc
(Người thân của KH thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau)
II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN 

TIẾN ĐỘ 
TỶ LỆ THANH TOÁN
(Giá bán CH)
 THỜI HẠN 
 TRƯỚC KHI KÝ HĐMB 
 Đặt cọc  100.000.000 đồng/căn   Ngay khi ký Thỏa thuận đặt cọc “TTĐC”.
 KÝ HĐMB 
 Thanh toán lần 1  20% Giá bán CH (bao gồm VAT).
 Toàn bộ số tiền đặt cọc trước
 khi ký HĐMB được khấu trừ vào
 lần thanh toán này.
 Ngay khi ký HĐMB tức trong vòng 10
 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 2  10% Giá bán CH (bao gồm VAT)  Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB. 
 Thanh toán lần 3  15% Giá bán CH (bao gồm VAT)  Trong vòng 50 ngày kể từ ngày ký HĐMB
 Thanh toán lần 4  15% Giá bán CH (bao gồm VAT)  Trong vòng 80 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
 Thanh toán lần 5  10% Giá bán CH (bao gồm VAT)   Trong vòng 110 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
 Thanh toán lần 6  25% Giá bán CH (bao gồm VAT)
 + 100% KPBT + VAT của 5% giá
 bán CH còn lại
 Khi nhận bàn giao CH theo Thông báo bàn
 giao từ Chủ đầu tư, dự kiến tháng 12/2017
 Thanh toán lần 7   5% giá bán CH (không bao gồm VAT)   Khi nhận bàn giao Sổ đỏ 

III. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN SỚM
– Khách hàng thanh toán sớm 95% Giá bán CH (bao gồm VAT) + VAT của 5% giá bán CH còn lại + 100% KPBT trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 9.5%/năm tương ứng với số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán (bao gồm VAT và KPBT).
– Khách hàng thanh toán sớm từng phần và tròn đợt được hưởng chiết khấu 8%/năm tương ứng với số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán (bao gồm VAT và KPBT).
IV. CHÍNH SÁCH BÀN GIAO THÔ VỚI CĂN HỘ DUPLEX 
– Chủ đầu tư bàn giao thô với căn hộ Duplex và KH phải cam kết hoàn thiện xong CH trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao CH
– KH được giảm trừ 5.000.000 đồng/m2 thông thủy vào giá bán CH (không bao gồm VAT)

Bài viết liên quan