Chính sách thấp tầng 02/03/2017 Vinhomes Gardenia

Written by vinhomesgardenia

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI DỰ ÁN VINHOMES GARDENIA

—- Hiệu lực từ ngày 02/03/2017 —–
Thấp tầng Vinhomes Gardenia

1. Thời gian áp dụng: từ ngày 02/03/2017 và thay thế Chính sách bán hàng hiệu lực ngày 15/12/2016.
2. Dành cho: Khách hàng (“KH”) mua Nhà ở thấp tầng (bao gồm Biệt thự, Nhà phố, Nhà liền kề) (sau đây gọi chung là”Nhà thấp tầng”) tại Dự án Vinhomes Gardenia.
3. Điều kiện áp dụng: Chính sách này chỉ áp dụng đối với các KH đóng đủ 500 triệu đồng và ký Thỏa thuận đặt cọc (“TTĐC”) kể từ ngày 02/03/2017.
*Trong trường hợp Khách hàng ký ngay Hợp đồng mua bán nhà (“HĐMB”) mà không ký TTĐC thì chính sách này được áp dụng đối với Khách hàng đóng đủ 15% Giá bán Nhà (đã bao gồm VAT) và ký HĐMB.
4. Tiến độ thanh toán:

TIẾN ĐỘ
 TỶ LỆ THANH TOÁN
 Tính trên giá bán Nhà Thấp tầng đã gồm VAT
 THỜI HẠN 
 TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
 Lần 1  500.000.000 đồng/căn  Ngay khi ký TTĐC. Ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 500 triệu đồng
 KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1   15% Giá bán Nhà (đã gồm VAT). Toàn bộ số tiền đã thanh toán trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này.  Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC.
 Thanh toán lần 2  15% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)   Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 3   20% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)  Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTĐC 
 Thanh toán lần 4   20% Giá bán Nhà (đã gồm VAT)  Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 5   25% Giá bán Nhà (đã gồm VAT) và phần VAT của 5% Giá bán Nhà còn lại    Khi nhận bàn giao nhà theo Thông báo của Chủ đầu tư, dự kiến 120 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 Thanh toán lần 6  5% Giá bán Nhà (không gồm VAT)   Khi Chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(*) Lưu ý: Trong trường hợp KH có nhu cầu nhận nhà sớm và Nhà đã đủ điều kiện bàn giao, KH cần thanh toán đủ 95% giá bán (đã gồm VAT) + VAT của 5% giá bán còn lại tại thời điểm nhận bàn giao Nhà.
5. Chương trình ưu đãi của Chủ đầu tư dành cho các căn khu B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10
a. Chương trình hỗ trợ lãi suất
Chủ đầu tư triển khai Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho Khách hàng tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định như sau:

 CHÍNH SÁCH  CHI TIẾT
 Tỷ lệ Giá trị Nhà thấp tầng được vay vốn Hỗ trợ lãi suất “HTLS”  Lên tới 70% giá bán Nhà thấp tầng (đã gồm VAT)
 Thời hạn vay vốn  Lên tới 25 năm
 Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)  – 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ
 – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 Thời gian HTLS  Lên tới 24 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không quá 31/03/2019
 Ân hạn trả nợ gốc  KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS)  Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng

(*): Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.
Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.
b. Miễn phí dịch vụ quản lý 10 năm: 
KH mua Nhà thấp tầng được tặng Gói Dịch vụ quản lý 10 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 11 trở đi, KH tự thanh toán mức phí Dịch vụ quản lý theo thông báo của Công ty quản lý. KH không nhận quà tặng sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.
6. Chương trình ưu đãi của Chủ đầu tư dành cho các căn khu B11, B12, B12A, B12B, B15, B16, B17, B18
a. Chương trình hỗ trợ lãi suất Chủ đầu tư triển khai Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho Khách hàng tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định như sau:

 CHÍNH SÁCH  CHI TIẾT
 Tỷ lệ Giá trị Nhà thấp tầng được vay vốn Hỗ trợ lãi suất “HTLS”  Lên tới 70% giá bán Nhà thấp tầng (đã gồm VAT)
 Thời hạn vay vốn  Lên tới 25 năm
 Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS)  – 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ
 – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 Thời gian HTLS  Lên tới 18 tháng kể từ ngày giải ngân của khoản vay nhưng không quá 30/09/2018.
 Ân hạn trả nợ gốc  KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 Phí trả nợ trước hạn
 (trong và sau thời gian HTLS)
 Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng

(*): Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.
Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.
b. Chương trình hỗ trợ tiền thuê: Áp dụng cho các căn ký TTĐC trước ngày 31/03/2017 
– KH được nhận Gói hỗ trợ tiền thuê với lãi suất 5%/ năm trong vòng 24 tháng trên Giá bán chưa VAT kể từ ngày hoàn thiện Nhà thấp tầng.
– KH được hỗ trợ tiền thuê 3 tháng/ lần vào cuối mỗi đợt, KH cần hoàn thiện Nhà thấp tầng và gửi lại ảnh chụp thể hiện Nhà đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng trước khi được nhận Gói hỗ trợ tiền thuê.
7. Tiến độ thanh toán với Khách hàng tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất

 Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toá
Khách hàng Ngân hàng
 TRƯỚC KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1-Ký TTĐC  500.000.000 đồng/ căn
 KÝ HĐMB
 Thanh toán lần 1 –Ký HĐMB
 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 15% giá bán Nhà (đã gồm VAT). Toàn bộ số tiền thanh toán trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này.
 Thanh toán lần 2
 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký TTĐC 
 15% giá bán Nhà(đã gồm VAT) 
 Thanh toán lần 3
 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 20% giá bán Nhà(đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 4
 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 20% giá bán Nhà(đã gồm VAT)
 Thanh toán lần 5 – Nhận bàn giao Nhà
 Dự kiến 120 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 10% giá bán Nhà (đã gồm VAT) và VAT của 5% giá bán Nhà còn lại  15% giá bán Nhà (đã gồm VAT) 
 Thanh toán lần 6
 Khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 5% giá bán Nhà (không gồm VAT)

8. Chương trình thanh toán sớm:
– KH có nhu cầu Thanh toán sớm 95% giá bán Nhà và VAT của 5% giá bán Nhà bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 10%/ năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn . Khoản tiền này được giảm trừ vào giá bán Nhà (đã gồm VAT)
– KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng Lãi suất chiết khấu 9%/năm trên Khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán Nhà (đã gồm VAT).
– Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bài viết liên quan